harmonogram zajęć dodatkowych

Indywidualne zajęcia logopedyczne
odbywają się w każdy czwartek od godz. 9:00

Wszystkie dzieci przechodzą bezpłatne badanie logopedyczne, po którym Rodzic otrzymuje informację na temat przeprowadzonego badania. Indywidualną terapią logopedyczną objęte są dzieci, które zostały zakwalifikowane po badaniach przesiewowych. Ćwiczenia w czasie zajęć dostosowane są do możliwości i aktualnych potrzeb dziecka. Każde dziecko w trakcie zajęć korzysta ze specjalnie przygotowanych pomocy. Po odbytych zajęciach otrzymuje kartę zadań do utrwalenia w domu z Rodzicem.

 

Taniec towarzyski - również w czwartki

Zajęcia taneczne prowadzone w naszym przedszkolu wspierają rozwój dzieci w różnych sferach – emocjonalnej, fizycznej, poznawczej, społecznej. Doskonalą orientację czasowo-przestrzenną, rozwijają prawidłową postawę i świadomość własnego ciała a także sprawność motoryczną. Dla małego dziecka taniec jest niezastąpionym doświadczeniem pozwalającym  na odprężenie, trening napięcia mięśni, na stymulację dotyku. Taniec jest jedną z najbliższych człowiekowi aktywnością ruchową. Taniec angażuje zmysły i stymuluje integrację sensoryczną. Dzięki zajęciom tanecznym dzieci stają się bardziej otwarte, kreatywne i komunikatywne. Podczas zajęć przedszkolaki poznają podstawowe kroki tańców towarzyskich oraz mają możliwość improwizowania własnych wymyślonych kroków. Dzieci uczą się również współdziałania ze sobą i czerpią radość ze swoich osiągnięć.

 

Gimnastyka ogólnorozwojowa w każdy wtorek

Zabawy i zajęcia ruchowe, w których podstawową rolę odgrywa ruch. Mają one przede wszystkim na celu ogólną poprawę kondycji fizycznej i koordynacji ruchowej dzieci, ale także integrację z rówieśnikami i niezwykle ważne w tym wieku aktywne spędzenie wolnego czasu. Zapewniają dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i motoryczny. Wyrabiają u dzieci potrzebę regularnej aktywności fizycznej. Kształtują u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokajają potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowują do regularnego podejmowania ruchu teraz i w późniejszych latach. Sprzyja to ogólnemu rozwojowi dzieci, co przydaje się w codziennym życiu teraz i w przyszłości, ale także przy ewentualnym uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Taka forma działania jest także mentalnym przygotowaniem dziecka do aktywności fizycznej i działania w grupie.

 

Celem prowadzonych zajęć jest:

 

Opłaty za zajęcia podane zostaną podczas zebrań z Rodzicami oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń.
ul. Warneńska 7G
80-299 Gdańsk

tel. 608 367 799
e-mail: morena@cudownakraina.pl

Copyright: Cudowna Kraina Przedszkole Gdańsk. Projekt i realizacja: PodisPromotion